Baltijas SPA Asociācija

Aktualitātes

Beauty school

ITEC Logo

Pievienojieties

SPA speciālista etiķete

Kabinet SPA1. Speciālista profesionālās uzvedības kodekss

1.1. Speciālistam, izpildot savus profesionālos pienākumus, ir jāievēro šādas prasības attiecībā uz apģērbu, ārējo izskatu un uzvedības noteikumiem:

1.1.1. Speciālista apģērbs, veicot procedūras:

 • polokrekls vai sporta krekls un tīras bikses vai svārki; zempapēžu kurpes; ar biksēm – zeķes, ar svārkiem – miesaskrāsas zeķbikses, no rotaslietām pieļaujams tikai laulības gredzens un auskari – pusseti (noņemt auskarus un gredzenu, ja tiek izmantots elektriskais aprīkojums).

1.1.2. Speciālista ārējais izskats, veicot procedūras:

 • tīri nagi, bez lakas,
 • nedrīkst būt nepatīkamai ķermeņa smakai,
 • nedrīkst būt nepatīkamai elpai,
 • smaržu izmantošana aizliegta,
 • procedūru laikā nav atļauts ēst konfektes vai košļāt košļājamo gumiju,
 • matiem ir jābūt spodriem, tīriem, savilktiem astē; nav pieļaujami mati uz krekla apkakles vai sejas.

1.1.3. Speciālista uzvedība procedūru laikā:

 • jābūt punktuālam,
 • jānodrošina apkārtējās vides un izmantojamā aprīkojuma atbilstība higiēnas prasībām,
 • jābūt uzmanīgam pret klientu,
 • pirms procedūras sākuma jāpārliecinās, vai aprīkojums ir darbam derīgs un, vai visi produkti un materiāli, kas ir nepieciešami nākamās procedūras veikšanai, ir pieejami,
 • jāveic tikai tās procedūras, kas atbilst speciālista kvalifikācijai,
 • nedrīkst apspriest citus skaistumkopšanas salonus vai centrus un kolēģus,
 • jāiesaka tikai tās procedūras vai apstrādes, kas patiešām klientam der un ir nepieciešamas,
 • nedrīkst diagnosticēt.

1.1.4. Prasības Speciālistiem saskarsmē ar klientiem :

 • klientu uzskaites veikšana un klienta kartītes pilnīga un precīza aizpildīšana,
 • kontaktinformācijas pierakstīšana,
 • iepazīšanās ar medicīnisko vēsturi, ja klients ir saslimis vai tiek ārstēts.
 • iespējamo kontrindikāciju un alerģisku reakciju ievērošana,
 • darbības plāna sagatavošana, ja procedūras laikā rodas komplikācijas vai nelabvēlīgas reakcijas,
 • nepieciešamības gadījumā jāsniedz konsultācijas par kopšanu mājas apstākļos,
 • jāpieraksta produkti, kas izmantoti procedūru laikā un ir pārdoti klientam, kā arī jebkuras klienta individuālās prasības.

2. Efektivitātes svarīgums saskarsmē ar klientu

2.1. Jānodrošina informācijas par klientu precizitāte.

2.2. Jāņem vērā klienta veselības stāvoklis un priekšnoteikumi, kas nepieciešami procedūras veiksmīgai norisei.

2.3. Jānodrošina uzticīgas attiecības, lai klients varētu izstāstīt speciālistam konfidenciālu informāciju, kas nepieciešama procedūras veikšanai.

3. Saskarsme ar klientiem, kas ir pauduši negatīvas atsauksmes par veikto procedūru:

 • ļaut klientam brīvi izteikties,
 • uzzināt, kāpēc atsauksme ir negatīva,
 • uzmanīgi uzklausīt, nepārtraukt, nestrīdēties, mēģināt mainīt klienta viedokli uz pozitīvo,
 • piedāvāt citu/alternatīvu procedūru,
 • saprast un piemērot efektīvās komunikācijas metodes,
 • apliecināt labu komunikācijas prasmi ar klientu, būt atvērtam,
 • gūt klienta uzticību,
 • apliecināt profesionalitāti,
 • izmantot pozitīvo žestu valodu,
 • paust pozitīvu attieksmi pret klientu.

4. Procedūru veikšana komerciāli pieņemamā laikā

Speciālistam ir jāsaprot procedūras veikšanas reglamenta komerciāli pieņemamā nozīme, ņemot vērā katrai procedūrai nepieciešamos tēriņus, vadoties no speciālista patērētā laika, produktu un citu izdevumu, kas ir nepieciešami objekta darbībai.

Ir ieteicams veikt brīvprātīgo attiecību ar trešajām personām civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

5. Ētiskās prasības Speciālistiem:

 • nodrošināt klienta ziņu konfidencialitāti,
 • apliecināt profesionalitāti,
 • neapspriest klienta personiskās lietas ar kolēģiem,
 • neapspriest klienta personiskās lietas ar citiem klientiem.
 • izskaidrot, ka klienta sniegtie dati vajadzīgi tikai, lai pārliecinātos par to, ka nebūs kontrindikāciju procedūras veikšanā un, ka ārstējošais ārsts ir devis atļauju procedūras veikšanai (gadījumā, ja ir daļējas kontrindikācijas),
 • izskaidrot vecāku vai aizbildņu rakstiskās atļaujas nepieciešamību procedūras veikšanai, ja klients ir jaunāks par 16 gadiem,
 • pieņemt rakstisku atļauju no aizbildņa, ja klients nevar patstāvīgi pieņemt lēmumus; no ārstējošā ārsta, ja klients lieto zāles vai arī, ja viņam ir citas kontrindikācijas,
 • jābūt savaldīgam sarunā ar klientu, jāizvairās no tēmām, kas pazemina paša, klienta vai citu personību,
 • jāizvairās no finansiāli saimniecisko, emocionālo, politisko vai seksa tēmu apspriešana,
 • sarunai jānorisinās ētiskajās robežās. Jāievēro profesionālās federācijas, asociācijas vai biedrības, kurā sastāv SPA speciālists, uzvedības ētiskais kodekss,
 • jebkuram biedram, kas neizpilda ētiskā kodeksa prasības, var atņemt biedra statusu attiecīgajā organizācijā.

6. Kontrindikāciju pārzināšana un izskaidrošana klientam, veicot procedūras katra atsevišķa bloka robežās

 • jāzina un jāsaprot specifiskas un vispārējas kontrindikācijas katras procedūras veikšanai,
 • jāzina, kad nedrīkst veikt procedūras,
 • jāzina, kad nepieciešama rakstiska ārstējošā ārsta atļauja procedūras veikšanai,
 • jāprot adaptēt procedūras klienta individuālajām vajadzībām.

7. Prasme aizpildīt klienta personas kartīti saskaņā ar veicamo procedūru (ja ir nepieciešamība)

8.1. Klienta personas kartītē jānorāda:

 • vārds, uzvārds
 • adrese,
 • tālruņa numurs,
 • ārstējošais ārsts,
 • slimību vēsture (nepieciešamības gadījumā),
 • visas kontrindikācijas procedūru veikšanai,
 • klienta dzīves veids, kaitīgie ieradumi,
 • klienta profils.

Jāprot plānot procedūru veikšanas paņēmienus, ņemot vērā klienta reliģiskās, morālās un sociālās īpašības, konsultēt klientu, dodot padomus, ko var izmantot mājas apstākļos, konsultēt klientu par iegādāto produktu izvēli un izmantošanu.

Jābūt iemaņām noteikt klienta prasības un vajadzības, kā arī rezultātus, kas ir gaidāmi no veiktās procedūras.

Jāprot saskaņot ar klientu paredzēto procedūru kursu un jāpārliecinās, vai klients piekrīt paredzētajām procedūrām.

Klienta personas kartītē veiktie pieraksti jāapliecina ar parakstu un datumu.

Jāpieraksta visas kontrindikācijas visām procedūrām, izņemot ārsta nosūtījumu, kā arī specifiskas kontrindikācijas kādai procedūrai.

8. Pierakstu veikšana klienta personas kartītē:

 • kontaktinformācija,
 • slimības vēsture un ārstējošā ārsta tālruņa numurs gadījumā, ja klients ir slims vai lieto medikamentus,
 • darbību plāns gadījumā, ja procedūras veikšanas laikā parādās jebkāda negatīvā reakcija,
 • klienta mājas konsultācija,
 • ziņas par produktiem, ko izmanto darbā ar klientu un kuri klientam tiek pārdoti,

visas klienta individuālās prasības.

spainstitut

Vietas.lv

Ainhoa.lv